Fordi disc golf er for alle

Disc golf for alle

Fairway Cup (FC) er en samling af selvstændige disc golf turneringer, der afvikles i løbet af sæson.

Formål

Formålet er især at tiltrække og fastholde nye spillere ved at give dem gode muligheder for at kunne deltage i turneringer, hvor de kan få afprøvet deres evner til disc golf, få erfaring gennem dysten og mødet med andre spillere, og blive en del af det fællesskab, der strækker sig igennem disc golf spillere på tværs af niveau, alder og erfaring.

Dernæst vil vi gerne imødekomme garvede disc golf spilleres nærmest umættelige trang til at deltage i turneringer. Mødet mellem nybegyndere og de mere erfarne spillere er meget vigtigt.

Sluttelig ønsker vi at udbygge erfaringerne og kompetencerne til at afvikle turneringer hos klubberne. Fairway Cup giver gode muligheder for at uddanne og træne TD’er, og det er en god anledning til at få gjort banen skarp og evt. få gennemprøvet ændringer på banen.

Turneringsplan

Der afvikles turneringer en gang om måneden fra marts til oktober. Der tilstræbes at afvikle turneringer parallelt i Jylland/Fyn og på Sjælland.

FC styregruppen fastlægger i samarbejde med de enkelte klubber det samlede program for Fairway Cup.

Retningslinjer til turneringerne

De enkelte turneringer bliver arrangeret og afviklet lokalt med vejledning og støtte fra FC styregruppen i det fornødne omfang. Der vil blive udarbejdet en drejebog for TD.

·         Den enkelte turnering vil som udgangspunkt blive sanktioneret som C-tier.

·         Turneringen afvikles over 2-3 runder alt efter de lokale forhold og ønsker.

·         Der tilbydes følgende rækker:

o   MA1, MA2, MA3, MA4, FA2, FPO (kan dog ikke score point til den samlede stilling)

·         Der kan gives dispensation for spillere, hvis rating overstiger ratinggrænsen for FA2, såfremt betingelser i 2.02 i PDGAs Competition Manual er opfyldt

·         Der gives ikke en tilsvarende dispensation for færdiggørelse af sæsonen i rækken for følgende deltagere grupper, MA2,MA3 og MA4, da de i stedet får mulighed for at kunne få overført optjente point til den samlede stilling i den næste række.

·         Hvis der er færre end 3 deltagere i FA2, kan lægges disse sammen med FPO (og hvis det er nødvendigt: sammen med MA3). Dette gælder kun i forhold til resultat og præmier på dagen – i forhold til den samlede stilling tildeles disse deltagere point til FA2 efter reglerne.

·         Deltagergebyr er 100 kr med en fordelingsnøgle på 30 kr til præmier på dagen, 25 kr til præmier til Fairway Cup som helhed og 45 kr til klubben. Der vil blive lavet en sponsoraftale for hele FC, hvorigennem der vil være et ekstra tilskud til præmierne.

·         Præmier har form af gavekort, discs eller andet disc golfudstyr.

·    DiscgolfMetrix anvendes til tilmelding til turnering. Tilmelding startes normalvis søndagen efter den forrige runde af turneringer – dvs. 3-5 uger før selve turneringen.

·  Den sidste afdeling i sæsonen bliver afviklet som et finalestævne. Placeringen i den samlede stilling vil indgå som et kriterium for adgang til finalestævnet. Nærmere beskrivelse heraf vil offentliggøres i god tid inden finalestævnet.

·         Ændringer i forhold til det ovennævnte skal godkendes af FC styregruppen.

Den samlede stilling i Fairway Cup

Fairway Cuppen afgøres ved at spillerne samler point i forhold til deres placeringer i årets turneringer.

I hver turnering opgøres placeringerne i rækkerne MA1, MA2, MA3, MA4 og FA2, og spillerne tildeles point efter nedenstående fordeling:

Placering

Point til MA2/MA3

Point til FA2/MJ18

 

1

60

30

Ved ligestilling tildeles alle max-point i forhold til placering.

 

 

2

54

25

3

50

21

4

46

18

5

43

16

6

40

14

7

38

12

8

36

 

9

34

 

10

32

 

Placeringsgruppe 2

30

10

Placeringsgruppernes størrelse afgøres af antallet af startende deltagere.

Dvs. man tager antallet af deltagere udover 10 og deler i 3 grupper ( ) – dette giver størrelsen på placeringsgrupperne. Og tilsvarende med FA2 og MJ18, hvor det dog er antallet udover 7 og der deles i 2 grupper ( ).

Placeringsgruppe 3

20

5

Placeringsgruppe 4

10

 

DNF

0

0

 

Desuden tildeles 10 ekstra point for hvert hole-in-one.

De 6 bedste resultater i sæsonen for en spiller tæller i den samlede stilling.

Der er ingen samlede stilling for FPO.

Hvis en spiller er nødsaget til at blive skifte række pga. ratingstigning, vil han kunne få overført sine point i den samlede stilling til den nye række efter følgende retningslinjer:

·         Hvis rækkerne spillede en turnering efter samme layout, tildeles spilleren det antal point i den nye række, som hans præstation i turneringen ville have givet. Dette medfører ikke justeringer for andre deltagere.

·         Fra øvrige turneringer overføres 75% af de point, som spilleren fik tildelt til den samlede stilling.

·         Der er ikke mulighed for at tilbageført point, hvis spilleren efterfølgende skulle falde i rating til under ratinggrænsen.

·         Spilleren skal bede om at få overført point senest i ugen efter at have spillet den første turnering i den nye række. Dog skal alle pointoverførelser være bragt i orden i god tid før finalestævnet i Fairway Cup.

Styregruppen

Fairway Cup administreres af en styregruppe, som har ansvaret for turneringsplanen og for at holde styr på det samlede pointregnskab.

Styregruppen vil fungere som sparringspartner for de lokale turneringsarrangører i det fornødne omfang.

Hele konceptet for Fairway Cup er under fortsat udvikling, og styregruppen modtager gerne konstruktiv kritik og ros med henblik på at forbedre og finpudse konceptet. Derfor vil der kunne ske ændringer i konceptet undervejs i årets løb.

Styregruppens medlemmer

Birger Juhl Nielsen

Mange gange TD bla. for Danish Tours, Klub bestyrrelses medlem, mm. 

Ansvars områder: 
Lead koncept udvikling, Score systemer, Metrix, Kommunikation, TD

Henning Kærsig

TD, forgangsmand for Amatør disc golf i danmark, mm.

Ansvars områder:
Sponsor aftaler, Klub kontakter og TD

Toke Kyed Larsen

TD, instruktør, bestyrrelsesmedlem, Semi Pro disc golfer, mm.

Ansvars områder:
PR, website og teknik, sponsor, TD

 

 

Fairway cup sponsors og samarbejdspartnere